Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-VNSTEEL lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028

 

Thực hiện quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Kế hoạch số 104/KH-CĐT ngày 19 tháng 5 năm 2022 của Ban thường vụ Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP về Tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028; Kế hoạch số 235/KH-CĐTMN ngày 10/10/2022 của Công đoàn Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-VNSTEEL về tổ chức Đại hội Công đoàn Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-VNSTEEL khóa VI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Sau một thời gian chuẩn bị và được sự đồng ý của Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP, của Đảng ủy Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-VNSTEEL, ngày 04 tháng 4 năm 2023, trong không khí CNVC-LĐ cả nước đang nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Công đoàn Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-VNSTEEL long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại biểu tham dự:

1. Đại biểu Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP

Đồng chí Vương Duy Khánh - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, các Ban Công đoàn Tổng công ty; các đồng chí Chủ tịch Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP khu vực Phía Nam.

2. Đại biểu Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-VNSTEEL

Đồng chí Nguyễn Nguyên Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty; đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Bí thư các Chi bộ, các đồng chí thành viên Hội đồng thành viên, các đồng chí Phó Tổng Giám đốc, các đồng chí UVBCH Công đoàn khóa V và 126 đại biểu đại diện cho 564 cán bộ đoàn viên trong toàn Công ty.

   

Đồng chí Vương Duy Khánh - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Thép Việt Nam

tặng hoa chúc mừng đại hội

 

Đồng chí Nguyễn Nguyên Ngọc – Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty

  tặng hoa chúc mừng đại hội

 

Đồng chí Nguyễn Đức Hùng - Phó Chủ tịch Công đoàn khóa V, thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày

Báo cáo Tổng kết của Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2023.

Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-VNSTEEL lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 tiến hành 04 nội dung:

1. Tổng kết, đánh giá hoạt động nhiệm kỳ 2017-2023 và xác định mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028;

Đại hội sẽ kiểm điểm đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2023 đã đề ra. Chỉ rõ những yếu kém khuyết điểm, tổng kết đúc rút kinh nghiệm, đưa ra những bài học làm cơ sở vững chắc cho việc xây dựng và quyết định phương hướng nhiệm vụ của đại hội khóa VI, nhiệm kỳ 2023-2028 của Công đoàn Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-VNSTEEL;

Đại hội đã báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2023 và rút ra bài học kinh nghiệm Một là: Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn Công ty cần tiếp tục bám sát các Nghị quyết của Đảng ủy, chỉ đạo của Công đoàn cấp trên và Nghị quyết Đại hội Công đoàn Công ty để cụ thể hóa thành các hoạt động phù hợp tình hình, điều kiện của đơn vị từng thời kỳ; hai là: Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của Công đoàn Công ty trong tổ chức các hoạt động thiết thực hướng về người lao động cũng như chủ động tham gia quản lý; ba là: Kịp thời tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức cho đoàn viên, người lao động. Kịp thời quan tâm, động viên, khen thưởng những điển hình tiêu biểu trong các phong trào thi đua; bốn là: Công đoàn Công ty phát huy vai trò là cầu nối; đẩy mạnh phát huy sự đồng hành của cán bộ, đoàn viên, người lao động với Người quản lý Công ty nhằm thúc đẩy tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người lao động song hành cùng với sự phát triển của đơn vị.

2. Thảo luận, đóng góp ý kiến với báo cáo chính trị đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP;

Tham gia góp ý kiến với  báo cáo chính trị tại đại hội Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP, lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028, đề xuất với cấp ủy, chuyên môn và Công đoàn cấp trên những vấn đề liên quan đến nâng cao hiệu quả công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động và hoạt động Công đoàn;

3. Bầu Ban chấp hành Công đoàn Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-VNSTEEL nhiệm kỳ 2023-2028;

Đại hội còn có trách nhiệm lựa chọn các đồng chí có đủ năng lực, phẩm chất đạo đức tham gia vào BCH Công đoàn Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-VNSTEEL khóa VI, nhiệm kỳ 2023-2028 để lãnh đạo, triển khai thực hiện nghị quyết mà đại hội sẽ đề ra, đồng thời bầu đại biểu đại diện cho Công đoàn Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-VNSTEEL đi dự Đại hội đại biểu Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028;

4. Bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Công đoàn Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028.


BCH Công đoàn Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-VNSTEEL khóa VI, nhiệm kỳ 2023-2028

 

Chia tay các Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên UBKT hành không tái cử    

   

Đồng chí Trần Văn Quyền - Đại diện Công đoàn bộ phận PXSX phát biểu tham luận

Công đoàn với công tác thi đua khen thưởng

Phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn công ty luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, sự hỗ trợ, giúp đỡ và phối hợp của HĐTV và Ban Tổng giám đốc Công ty, lãnh đạo các phòng ban chuyên môn để tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua trong lao động sản xuất, phấn đấu cùng toàn thể đội ngũ CNVC-LĐ vượt qua mọi khó khăn, duy trì sản xuất kinh doanh ổn định, đảm bảo việc làm thu nhập cho người lao động.

  

Đồng chí Nguyễn Nguyên Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty

phát biểu chỉ đạo đại hội

Trong thời gian qua, phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn công ty luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty, đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo của đồng chí Thường trực BTV và Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty . Đồng chí Vương Duy Khánh, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP lên phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Vương Duy Khánh, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP

phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đại hội đã nhất trí tán thành và thông qua nghị quyết đại hội. Việc nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội thể hiện được ý chí quyết tâm của đội ngũ cán bộ đoàn viên, người lao động trong toàn Công ty, sẽ đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra. Một nhiệm kỳ có nhiều thuận lợi nhưng sẽ có rất nhiều khó khăn và thử thách.

  

TMN.

                  

 

 

Tin tức khác

Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam 
Tel: (0254) 3922 091

Công ty Cổ Phần Thép Vicasa - Vnsteel

Đường số 9, Khu công nghiệp Biên hòa 1, P.An Bình, TP.Biên hòa, Việt Nam.

Tel: (0251).3836148 - 3836090 

Fax: (0251).3836505 - 3834947


Công ty Cổ Phần Thép Thủ Đức - Vnsteel

Km9, Xa Lộ Hà Nội, P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tel: (028) 38969612 - (028) 37312466

Fax: (028) 37310154


Công ty Cổ Phần Thép Nhà Bè - Vnsteel

Lô 2, Đường Số 3, KCN Nhơn Trạch II, Nhơn Phú, Xã Phú Hội, H.Nhơn Trạch, T.Đồng Nai

Tel:   (0251) 35 696 72 

Fax:  (028) 35 696 73