Danh mục tài liệu

STT

Tên tài liệu

Tên tác giả

Năm xuất bản

Nguồn gốc tài liệu

Tải xuống

1

ASTM A615.A615M-16

 

 

ST 

Downoad

2

JIS 3112-2010

 

 

ST 

Downoad

3

TCVN 1068-2009 oxy ky thuat

 

 

ST 

Downoad

4

TCVN 3286-79 Nitor ky thuat

 

 

ST 

Downoad

5

TCVN 7571-1 _ 2006

 

 

ST 

Downoad

6

JIS G3191-2012 

 

 

ST 

Downoad

7

AGL 02 BoA 2016

 

 

ST 

Downoad

8

AGL 03 BoA 2016

 

 

ST 

Downoad

9

ASTM A370 - 15 

 

 

ST 

Downoad

10

ASTM E415-15 ENGLISH

 

 

ST 

Downoad

11

JIS Z 2248_2006(V)

 

 

ST 

Downoad

12

JIS Z 2281_2011

 

 

ST 

Downoad

13

TC 198-2008

 

 

ST 

Downoad

14

TCVN 197-1.2014 

 

 

ST 

Downoad

15

TCVN 1811_2009 (iso 14284-1996) 

 

 

ST 

Downoad

16

TCVN 6287_1997

 

 

ST 

Downoad

17

TCVN 7937-1-2013

 

 

ST 

Downoad

18

TCVN 8163-2009

 

 

ST 

Downoad

19

TCVN 8998-2011-ASTM E415.08 

 

 

ST 

Downoad

20

TCVN4389-2011

 

 

ST 

Downoad

21

ASTM 510 - 07 

 

 

ST 

Downoad

 22

ASTM E1329  

 

 

 ST

Downoad

 23

 GB 1499-2 2007

 

 

 

Downoad

24

 Japanese Standar

 

 

ST 

Downoad

 25

GB-T-700 2006 

 

 

 ST

Downoad

 26

 ISRP-Metal-codes

 

 

 ST

Downoad

27

 Plate and Structural

 

 

 ST

Downoad

 28

TCVN-7571-2006 

 

 

 

Downoad

29

Tiêu chuẩn JP 

 

 

 ST

Downoad

 30

 TSI Scrap index Mothodology

 

 

 ST

Downoad

 31

 Uniform Standars (2008)

 

 

 ST

Downoad

Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam 
Tel: (0254) 3922 091 - (0254) 3922 092

Fax: (0254) 3921 005


Công ty Cổ Phần Thép Vicasa - Vnsteel

Đường số 9, Khu công nghiệp Biên hòa 1, P.An Bình, TP.Biên hòa, Việt Nam.

Tel: (0251).3836148 - 3836090 

Fax: (0251).3836505 - 3834947


Công ty Cổ Phần Thép Thủ Đức - Vnsteel

Km9, Xa Lộ Hà Nội, P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tel: (028) 38969612 - (028) 37312466

Fax: (028) 37310154


Công ty Cổ Phần Thép Nhà Bè - Vnsteel

Lô 2, Đường Số 3, KCN Nhơn Trạch II, Nhơn Phú, Xã Phú Hội, H.Nhơn Trạch, T.Đồng Nai

Tel:   (0251) 35 696 72 

Fax:  (028) 35 696 73